Dünyanın En yüksek Akredite Belgelerine Sahip DNA Test Merkezi
KARDEŞLİK DNA TESTLERİ

Kardeşlik DNA Testleri

Kardeş olduğu düşünülen iki bireyin arasındaki genetik olarak kardeşlik ilişkisinin belirlenmesi için yapılan testtir. Bu genetik test sonucunda, yarım ya da tam kardeşlik sonucuna varılabilmektedir. Yapılacak olan genetik test sonucunda, tam kardeşlik belirlendiğinde biyolojik ebeveynlerin aynı kişiler olduğu sonucuna varılabilir. Test sonucunda yarım kardeşlik belirlenir ise, biyolojik ebeveynlerden bir tanesinin (anne ya da baba) farklı olduğu sonucuna varılabilir.

Kardeşliğin genetik olarak belirlenmesini isteyen donörlerden DNA kardeşlik testi (Standart STR Testi) çalışılabilir. Testin çalışılacağı donörlerin cinsiyetleri farklı ise yani biri kız biri erkek ise, testin adında da geçtiği gibi STR lokusları analiz edilir. Yani donörlerden alınan biyolojik materyallerden genomik DNA elde edilir. Takip eden çalışma sürecinde STR (İng, Short Tandem Repeats) bölgeleri  çeşitli deneysel yöntemlerin oluşturduğu aşamalardan sonra ile analiz edilir.

Biyolojik materyal alınacak donörlerden her ikisinin de cinsiyeti erkek ise,Y STR (Y Kromozom) Testi çalışılması önerilir. Bu testin sonucu, ayni biyolojik baba soyundan kardeşliğin genetik ilişkisini de gösterecektir. Y kromozomu, nesiller boyu değişmeden kalabilen, döllenme esnasında babadan erkek çocuklara aktarılan bir gendir. Aynı biyolojik babanın soyundan doğacak tüm erkek çocukların Y kromozomu aynı genetik bilgiye sahiptir. Y kromozomundaki STR bölgeleri analiz edilerek aynı biyolojik babanın genetik bilgisine sahip olunup olunmadığı sonuca ulaşılabilir.

Unutulmaması gereken bir nokta Y kromozomu döllenme esnasında oluşacak kız çocuklara aktarılmaz. Donörlerin her ikisinin de kız olduğu durumlarda alınacak biyolojik materyalden X Kromozom testi çalışılması önerilir. Döllenme esnasında aktarılan X kromozomlarından biri biyolojik anneden biri biyolojik babanın soyundan doğacak tüm kız çocuklara aktarılır. Bu test çalışılarak, aynı biyolojik baba soyunun genetik bilgisine sahip olunup/olunmadığı belirlenir.

İki kız donör, aynı biyolojik anneden öz veya üvey kardeş olmayı belirlemek istediklerinde, biyolojik anne olduğu düşünülen bireyden biyolojik materyal alınarak değerlendirme yapılması önerilir. Eğer anne hayatta değil ya da numune verebilecek durumda değil ise, Standart STR testi çalışılabilir.
Donörlerin her ikisinin de cinsiyetinin farklı olduğu (kız-erkek) ya da aynı (kız-kız/erkek-erkek) olduğu durumlarda biylojik anne soyunun genetik olarak tanımlanması için, MtDNA (Mitokondriyal DNA) Testi çalışılması önerilir. Bu test biyolojik anne soyundan kardeşliğin genetik ilişkisini gösterecektir. Döllenme esnasında, mitokondriler (vücudumuzda enerji üretimden sorumlu olan organel) spermin kuyruk bölümünde toplanarak oluşacak zigota (bebek) aktarılır. Bu sayede mitokondriler aynı biyolojik annenin soyundan doğacak tüm çocuklara aktarılır. MtDNA testi ile, biyolojik anne soyunun genetik bilgisine sahip olunup/olunmadığı belirlenebilir.

Kardeşlik testinin çalışılabileceği materyaller; biyolojik ebeveynlerin hayatta olmaması ya da numune verebilecek durumda olmamaları sebebiyle, kardeş olduğunu düşünen bireylerden alınacak numunelerden çalışılabilir.
Çalışılan genetik test sonucu donörler arasında kardeşlik ilişkisi var ise yüzdeli bir oran olarak verilir. Eğer bir kardeşlik ilişkisi tespit edilemediyse doğrulanamamıştır şeklinde bir sonuç verilecektir.

Biyolojik anneleri farklı olan çocuklardan çalışılan kardeşlik testinde, mümkünse biyolojik annelerden de numune alınarak çalışılması test sonucu daha anlamlı şekilde yorumlamaya yardımcı olacaktır.

    • Online Randevu
    • ONLINE RANDEVU AL

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

İlgili alanları doldurarak en kısa sürede
sorularınıza yanıt alabilirsiniz