Bahçelievler Merkez Laboratuvarı. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Laboratuvar
MTDNA TESTİ

mtDNA Testi

İnsan organizması sistemlerden oluşur. Sistemleri oluşturan organlar dokulardan meydana gelir. Dokular ise çeşitli görevler üstlenen organelleri içeren hücrelerden oluşur. Hücrenin kontrol merkezi olan çekirdek organelinde DNA molekülü taşınmaktadır. DNA (Deoksiribo Nükleik Asit); tüm organizmaların canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan tüm kalıtımsal (genetik) bilgiyi taşır. İnsanlarda birbirinden farklı dört farklı bazın (Adenin, Guanin, Sitozin, Timin) çeşitli kombinasyonlarından oluşan uzun bir harf dizisi olarak tanımlanabilir. Bu harf dizisinin uzunluğu tarif edilmek istenirse bir kütüphane dolusu ansiklopedi sayfasının toplamı olarak tanımlamak abartı olmayacaktır. DNA, insan vücudunda bulunan her hücrede bulunmaktadır. Hücreler, canlılığının devamının sağlanması için çeşitli görevler üstlenirler. Bu görevlerden bir tanesi de hücrenin kendini çoğaltmasıdır. Hücre kendini çoğaltırken bazı proteinler tarafından sarılarak kısalıp kalınlaşırlar ve kromozom adı verilen yapıyı oluştururlar.  X kromozomunu oluşturan DNA molekülü yaklaşık olarak 155 milyon baz içerirken, Y kromozomunu oluşturan DNA molekülü ise 50 milyon baz içermektedir. Çeşitli araştırmalar sonrasında hücrenin enerji üretim merkezi olan bir diğer organel olan mitokondride de DNA olduğu gösterilmiştir. Mitokondride bulunan DNA molekülü, hücre içinde diger DNA molekülü içeren X ve Y kromozomuna kıyasla daha az sayıda  (yaklaşık olarak 16 bin) baz içermektedir. Döllenme sonucu zigotta bulunan (bebek) DNA’yı oluşturan genetik bilginin yarısı biyolojik anneden (yumurta hücresi ile) yarısı ise biyolojik babadan (sperm hücresi ile) aktarılmaktadır. Ek olarak döllenme esnasında biyolojik anneden gelen mitokondriler, spermin kuyruk bölümünde toplanırlar. Yani yumurtanın sperm ile birleşmeyen kısmında yer alırlar. Bu sayede oluşacak olan zigota aktarılırlar. Mitokondriyal DNA (mtDNA), biyolojik anneden aktarıldığı için “maternal” özelliktedir. mtDNA dizileri değişime uğramadan aktarılır. Nadir de olsa mtDNA dizisinin mutasyona (değişim) uğrama ihtimali olabilir.

Biyolojik anneden aktarılan mitokondriler, oluşacak olan tüm çocuklarda (kız-erkek) bulunurlar. Yani, mitokondride bulunan DNA bilgileri, biyolojik anne ve çocuklarında aynı olacaktır. mtDNA testi ile anne soyu yönünden genetik ilişkinin belirlenmesi sağlanabilir. Bu test, donörlerin her ikisinin de cinsiyetinin farklı olduğu (kız-erkek) ya da aynı (kız-kız/erkek-erkek) olduğu durumlarda çalışılabilmektedir. Test edilen kişiler arasında DNA hücreleri direk olarak karşılaştırılıp anne soyu yönünden genetik ilişki bilgisine ulaşılır. Test edilen bireylerin mtDNA dizi analizleri karşılaştırılarak aynı sonuca sahip olunup olunmadığı araştırılır. Aralarında genetik ilişki tespit edilen bireyler için kuvvetli bir sonuç olduğu için güvenilir bir test yöntemidir. mtDNA dizileri, biyolojik anne tarafından kız ve erkek çocuklarına aktarılır. Aktarılan bu mtDNA’yı kız çocuk kendi çocuklarına da aktaracaktır. Fakat erkek çocuğa aktarılan mtDNA’nın kendi çocuklarına aktarılması mümkün değildir. Yani anneanne ile kız çocuktan doğacak torunları aynı mtDNA dizisine sahip olacaktır.

mtDNA testi sonucu ile kardeşlerin aynı biyolojik anneye sahip olup olmadığının doğrulanması için de kullanılabilir. mtDNA testi, biyolojik baba soyu hakkında bilgi vermez. Çünkü mtDNA maternal olarak aktarılmaktadır. mtDNA testi fiyatı için lütfen 0212 451 16 61 numaralı sabit hattımızı arayınız.

    • Online Randevu
    • ONLINE RANDEVU AL

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

İlgili alanları doldurarak en kısa sürede
sorularınıza yanıt alabilirsiniz