Bahçelievler Merkez Laboratuvarı. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Laboratuvar
Y STR TESTİ

Y STR Testi (Y DNA Testi, Y Kromozom Testi)

İnsanlar, hücrelerden meydana gelmiştir. Bir hücrenin kontrol merkezi olan çekirdeği ve diğer bileşenlerin yer aldığı sitoplazması bulunmaktadır. Kontrol merkezinde bulunan, hücrenin kendini çoğaltmasında bölünebilen ve şeklini değiştirebilen kromozom adı verilen yapılar bulunmaktadır. İnsanlarda 22 çift otozomal (yaşamsal) ve 1 çift ise eşey (cinsiyet) kromozomları bulunur. Eşey kromozomları kadınlarda iki adet “X”, erkeklerde ise “XY” şeklindedir.  Kromozomların uç bölgeleri, mutasyona/değişime uğrayarak kardeşlik tayini için önemli bilgiler sunar. Y kromozomu nesiller boyu değişmeden kalabilir. İlk erkek atadan itibaren aktarılan y kromozomu doğacak tüm erkek çocuklara aktarılır. Bu şekilde erkek ata ile genetik olarak soy ilişkisi hakkında bilgi öğrenilir. 
 
Biyolojik babadan sadece erkek çocuklara aktarılan miras iken kız çocuklara aktarılamamaktadır. Biyolojik babanın erkek çocuklarından doğacak erkek çocuklarda, erkek torunlarından da ve bunu takiben doğacak tüm nesilerdeki erkeklerde aynı miras y kromozomu bulunacaktır. Bu özellik sayesinde aynı soydaki tüm erkek bireylerin arasındaki genetik ilişki hakkında bilgi verecektir. Y kromozomu erkek infertilitesi gibi önemli biyolojik fonksiyonlarla ilgili genetik bilgiyi üzerinde taşımaktadır. Y kromozomuna özgü STR (Short Tandem Repeats) lokuslarından çalışılan test sayesinde biyolojik baba olduğu düşünülen kişinin hayatta değil ya da numune verebilecek durumda olmadığında baba soyunun belirlenmesinde kullanılmaktadır. Y kromozomunda meydana gelen mutasyonlar ile ilgili olarak kromozomun üzerindeki str bölgeleri araştırfılır.

Y kromozomu testi, genetik biliminde yapılan güncel araştırmalara bağlı olarak çalışılan bölge sayısına bağlı olarak çeşitlendirilebilirler. Laboratuvarımızda Y kromozomunda 16 farklı lokasyon üzerinde str bölgesi sayımı yapılmaktadır. Bu test, 16 marker Y-DNA testi ya da Y-DNA testi olarak adlandırılmaktadır. Y kromozomunda araştırılan str bölgeleri sayesinde erkek akrabalar arasında bilgi öğrenilebilmektedir. 

STR bölgelerinin ve alt gruplarının isimlendirilmesi hususunda ISFG (International Society for Forensic Genetics) komisyonunca belirlenen tavsiyeler kullanılmaktadır. Buna göre isimlendirmelerde D, kromozom numarasını/adını; S ise alt grubunun numarasını ifade etmektedir. Örneğin D3S1358 lokusu, 3.kromozomda bulunan 1358 nolu alt grubu ifade etmektedir. DYS19 lokusu ise, Y kromozomunda bulunan 19 nolu alt grubu göstermektedir. 

 
Bu testlerin yapıldığı bireylerin str bölgeleri arasında eşleşen ne kadar çok bölge bulunursa, baba soyu hatları birbirine o kadar yakın olacaktır. Çalışılan test ile akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi için genetik eşleştirme ve biyolojik baba soyağacı hakkında bilgi öğrenilebilir. Erkek ve kız DNA'sının karışık olduğu durumlarda kimliklendirme yapılabilmesi için de bu test tercih edilir. Testlerin sonuç raporunda, bireyler arasında biyolojik olarak "Y-STR DNA profilleri birbirleri ile uyumlu bulunmuştur ya da uyumlu bulunamamıştır" şeklinde bilgi verilmektedir. iletişim sayfamıza tıklayarak Y STR testi fiyatı hakında bilgi alabilirsiniz.
 

    • Online Randevu
    • ONLINE RANDEVU AL

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

İlgili alanları doldurarak en kısa sürede
sorularınıza yanıt alabilirsiniz