Bahçelievler Merkez Laboratuvarı. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Laboratuvar
GENETİK BİLİMİ

GENETİĞİN SIRLI YILCULUĞU

Genetik Biliminin Tarihçesi
Yeni doğmuş bir bebeğin anne ve babadan aldığı özellikler, fiziksel benzerlikleri gibi yanları insanlığı oldum olası hayrete düşürmüştür.  17 ve 18. yüzyıllarda yumurta, sperm ve polenin bulunuşuyla, insanlık bu merakını giderebilmek için pek çok açıklama yapmıştır.

1833’lere gelindiğinde hücre çekirdeğinin tanımlanışı ve bölünüşü ise kalıtımla ilgili pek çok soruyu aydınlatmaya başlamıştır. 19.yüzyıl, artık genetik bilimi için bir dönüm noktası ve bilim olma zamanıdır.

Genetik bilimi ile ilgili çalışmalar çok öncelere dayansa da, Mendel’in 19. Yüzyıldaki çalışmaları genetiğin kökeni olmuştur ve onu disiplinli bir bilim haline getirmiştir. Mendel’in çalışmalarından sonra, kalıtım bilmecesi çözülmüş ve bireyin karakterindeki en önemli faktörler olan ebeveynle olan ilişkileri açıklanabilmiş ve bu zaman diliminden sonra insanlık artık genetik bilimiyle yakın dostluk kurmaya başlamıştır.
 
Genetik Bilimi Neyi İnceler
Genetik bilimi; insan, hayvan ve bitkilerin kalıtım yoluyla edindiği özellikleri inceler. Bir insanın göz renginden tutun da parmak izine, kan grubundan saç rengine varana kadar ebeveylerinden  aldığı özellikleri, bir kedinin kendi türlerine benzer tüm özellikleri ve bir nohutun tıpkı diğer nohutlar gibi küçük ve yuvarlak oluşu yine onun inceleme alanlarına girer.

Genetik biliminin bir diğer inceleme alanı ise yeni türlerin oluşturulup oluşturulamayacağının icelenmesidir. Bir dokunun önceden sahip olmadığı özellikleri kazanıp kazanamayacağı genetik bilimi için merak konusudur.
Gen teknlojisinin sınırlarının ne kadar olduğunun bilinmesi ancak genetik biliminin kapılarının aralanması ile mümkündür bu yüzden de bu sınırsız dünyanın sınırlarını çizecek her türlü çalışma onun inceleme alanına girer.
 
Genetik Bilimi Çalışmaları
Genetik biliminin çalışmaları her geçen gün hız kazanmanın yanı sıra, genetik mucizesinin verileri insanlığı hala hayrete düşürmektedir.

Genetik biliminin belli başlı çalışmalarını şöyle sıralamak mümkündür; kromozonlarn yapısı ve eşlenmesi, gen düzenlemesi, organ üretimi, klonlama, bitki ve hayvan ıslahı, kalıtsal hastalıkların tedavisi, DNA ve krmozomların incelenmesi.

Genetik bilimi, insanlığa hizmet edebilmek için en çok tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Ancak bu bilimin iyiye kullanılmasının yanında kötüye kullanımını engellemek amacıyla, bu bilimde ileri seviyeye ulaşmış ülkelerde bazı yasaklamalar getirilmiştir. Örnek verecek olursak, günümüz genetik teknolojisi ile yeni bir insan türü ortaya çıkarmak mümkündür. Ancak böyle bir yeniliği insanın bünyesinin kaldırıp kaldıramayacağı ise tartışmaya dahi açılmadan yasaklanmıştır. Çünkü yeni bir türün insanlık için kaos oluşturacağı su götürmez bir gerçektir. 

    • Online Randevu
    • ONLINE RANDEVU AL

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

İlgili alanları doldurarak en kısa sürede
sorularınıza yanıt alabilirsiniz