Bahçelievler Merkez Laboratuvarı. Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Laboratuvar
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
Genetik Mühendisliği, canlıların genlerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalıdır. Genetik üzerine çalışmalara yapan kişilere de genetik mühendisi denir. Genetik mühendisleri genlerin yalıtılması, farklı canlılarının genlerinin birleştirilmesi ve çoğaltılması gibi alanlarda çalışırlar. Genetik mühendisliğinin çalışma alanı oldukça fazladır. Genetik mühendisliğinin babası bu alanda yaptığı çalışmalarla ün salan Gregor Mendel’dir.

GENLERİN DEĞİŞİTİRİLMESİYLE BİR CANLIYA İSTENİLEN ÖZELLİK VERİLEBİLMEKTEDİR.
Genler bir organizmanın özelliklerini üzerinde barındıran kimyasal yapılardır. Genlerin değiştirilmesiyle de bir organizmaya istenilen özellikler verilebilmektedir. Genetik mühendisliği istenilen özellikte canlıların geliştirilmesiyle amacıyla organizmaların üzerinde planlı olarak yapılan çalışmaların bütününü kapsamaktadır. Bu tanım aynı zamanda bitki mikroorganizma ıslahı ve hayvan ıslahını aynı zamanda moleküler biyolojiyi de kapsamaktadır. Genetik mühendislerinin uygulama alanları özellikle insanlar açısından ekonomik bakımdan önemli canlıları ve onların ürünlerini kapsamaktadır.

1970’lı YILLARDA DNA ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Islahlarla ilgili çalışmaların ilk olarak 17.000 yıl önce Nil vadisinde başladığını sanılmaktadır. Önceleri gelenek ve göreneklere göre yapılan bu çalışmalar genetik biliminin gelişmesiyle sadece doğal çeşitlenme işleyişlerini temel almış ve kontrollü döllenmeyi ardışık seçilime bağlamıştır. Bu yüzden canlılarda yaratılmak istenilen özellikler sadece tür içinde kısıtlı kalmış ve de büyük ölçüde rastlantıya dayanmıştır. Bu kısıtlılığı kırmak isteyen bilim adamları ve ıslahçılar çeşitli teknikler geliştirerek doğal olarak eşleşmeyen türler arasında gen aktarımları yapmayı ve bunların sonucunda çeşitlilik oluşturmayı başarmışlardır. Daha sonralar 1960’lı yıllarda somatik hücrelerin birbiriyle kaynaşabildikleri ortaya çıkınca belli bir amaca yönelik çalışmalar hız kazandı. Genetiğin bir alt dalı olan somatik hücre genetiğine dayanarak yapılan çalışmalar sonucunda gen aktarımı çalışmaları somatik hücre düzeyinde, eşeyli üremenin dışındaki yollarla da yapılmaya başlandı. 1970’lı yıllarda ise bilgi ve birikimin gelişmesiyle DNA teknolojisi üzerine yapılan çalışmalar hız kanadı. Bu teknoloji genetik mühendisliğinin zirve noktalarından birisidir.

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ZARARLI ÜREME HÜCRELERİNİN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞMAKTADIR
Genetik mühendisliğinin çalışmaları insanlığın sağlık başta olmak üzerine birçok problemini çözmek için hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu sayede zararlı üreme hücrelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önlenmesine çalışılmaktadır.

    • Online Randevu
    • ONLINE RANDEVU AL

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

İlgili alanları doldurarak en kısa sürede
sorularınıza yanıt alabilirsiniz